ฉลองแต่งบ้านถูกใจ ส่งท้ายปีด้วยบัตรเครดิต KTC


เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสมแลกรับส่วนลด 22% สำหรับชำระเต็มจำนวน

- สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้สำหรับสมาชิกบัตร KTC ทุกประเภทที่มีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่านั้น ยกเว้นสมาชิกบัตร KTC VISA CORPORATE,KTC - SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้

- ร่วมรายการเฉพาะสินค้าเฟอร์นิเจอร์ราคา Joy Price ที่มียอดใช้จ่าย 5,000 บาทขึ้นไปเท่านั้น (Brand ที่ร่วมรายการ Index Furniture, Winner, LOGICA, Bathroom, KITCHEN

- งดร่วมรายการสินค้าของใช้, ของแต่งบ้าน, Power One และสินค้าฝากขายทุกประเภท

- การแลกรับส่วนลดในรายการนี้ไม่ครอบคลุมถึงการซื้อสินค้า/บริการประเภท บัตรกำนัล บัตรของขวัญ และสินค้าในพื้นที่เช่าหรือร้านค้าเช่า

- กรณีมีมูลค่าส่วนต่างหลังหักส่วนลด สมาชิกจะต้องชำระเงินส่วนต่างดังกล่าว ด้วยบัตรฯ ใบเดียวกันกับบัตรฯ ที่ใช้คะแนนสะสมแลกรับส่วนลดเท่านั้น


เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

- ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ของ KTC ในช่วงเวลาเดียวกันได้

- ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อกำหนด เงื่อนไข หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ktc.co.th